Praktijk de Ontmoeting Transpersoonlijk | Beeldend | Gestalt

Bewustwording, Acceptatie, Verwerking, Transformatie en Zingeving.

Wanneer je niet lekker in je vel zit, je belemmerd of onzeker voelt over jezelf, wanneer je geen vreugde haalt uit je relatie, wanneer je ontwikkeling stagneert op je werk, wanneer er conflicten zijn, wanneer je de verbinding niet (meer) voelt met jezelf of anderen, wanneer je terugvalt in dezelfde patronen, je voortdurend aanpast en om nog veel meer redenen, kan het heel zinvol en verrijkend zijn om het fundament eens tegen het licht te houden.

Wat is het dat jou belemmert om te kunnen stromen?
Is jouw fundament opgebouwd uit jouw bouwstenen of is het gebouwd op die van anderen?

Vanuit een holistische visie, waarin alles met elkaar samenhangt, onderzoeken we samen in een intake, welke vragen er op de voorgrond liggen, welke levensgebieden aandacht verdienen en welke werkwijze het meest passend is.

Het kan de start zijn van een langer durend therapie proces dat op jouw persoonlijke situatie gericht is of de start van een kortdurend doelgericht begeleidingstraject dat werk gerelateerd is. Vaak is er sprake van een samenhang. Voor een goed fundament is een dynamisch evenwicht in de verschillende levensgebieden belangrijk.

Wij dragen allemaal herinneringen mee uit ons verleden die, zonder dat we ons dat altijd bewust zijn, mee resoneren in wie wij nu zijn, en daardoor invloed hebben op hoe wij denken, voelen en handelen.
In de buitenwereld die wij waarnemen, spiegelt zich onze binnenwereld.

Middels ervarings- en lichaamsgerichte werkvormen in combinatie met gesprek begeleid ik je in dit proces. 

Tarieven

Ervaring.
Ik kan putten uit een goed gevulde bagagekoffer die ik heb opgebouwd in de meer dan 30 jaar dat ik werkzaam ben binnen de hulpverlening, waaronder diverse banen in GGZ instellingen als beeldend therapeut, zowel individueel als groepsgericht, voornamelijk met volwassenen. Momenteel werk ik part-time in diezelfde functie binnen een ACT (Acceptatie and Commitment Therapie) deeltijd programma in revalidatiekliniek Adelante voor de doelgroep met chronische pijn problematiek.

Daarnaast ben ik reeds vele jaren werkzaam in ‘Praktijk de Ontmoeting’ waarin ik individuele processen begeleid  waarin ervaringsgerichte werkvormen centraal staan. Tevens bied ik een half jaars traject met een 6 tal gesprekken ‘Je levensloop als antwoord, je biografie als medicijn’. Zie voor verdere info bij ‘specifiek aanbod’.

Opleiding.
In mijn ziens- en werkwijze heb ik de verschillende opleidingen die ik heb gevolgd geïntegreerd. HBO maatschappelijk Werk, VO Kunstzinnige Hulpverlening, Transpersoonlijke Therapie Boswijk Instituut. Bijscholingen o.a. Schematherapie, Mindfulness, Acceptance and Commitment Therapie ACT, Karakterstrukturen, EMDR , Stemexpressie, Tekenbeweging TBM, Emotiecoaching van Vera Helleman en Biografie als medicijn bij Square of life Academy.