Traject : Je levensloop als antwoord, jouw biografie als medicijn.

‘Je levensloop als antwoord’, jouw biografie als medicijn is een beproefde methode die zingeving concreet maakt;
een online ‘journey’, 6 coachingsgesprekken en een follow up gesprek.

Sta je op een kruispunt in je leven? Leef je met vragen over hoe het is gelopen in je leven, of vraagt de verbinding met jezelf aandacht?

‘Je levensloop als antwoord’ is een persoonlijk biografisch coachingstraject, ontworpen om je te begeleiden bij het ontdekken van betekenis in alle aspecten van jouw bestaan. Ik wil diepgaand luisteren en met jou meekijken naar wat jou beweegt of tegenhoudt. Mijn aandacht richt zich niet op wat er is misgegaan maar juist op hoe jij ermee bent omgegaan, precies daarin komt jouw unieke eigenheid naar voren. Daarin zitten de antwoorden op jouw vragen die jou weer richting geven.

‘Je levensloop als antwoord’ leidt tot inzichten op de fysieke, sociale, psychische en spirituele lagen van jouw bestaan, waardoor je bewustzijn groeit.
Vaker worden we geleid door drijfveren en patronen die we onbewust hebben overgenomen uit ons stamgezin en onze omgeving. Deze op het spoor komen en verruilen of verrijken met dat waar jij voor staat geeft concrete richting aan jouw toekomst.

Als voorbereiding op de 6 individuele gesprekken nodig ik je uit een ‘online journey’ via de website te maken. Dit is een gestructureerde reis waarin je feiten, gebeurtenissen en ervaringen uit jouw leven op een rij zet en een aantal vragen daarover beantwoord. De ‘journey’ begeleidt jou naar het vormen van een vraag.  Deze vraag zelf brengt jou al in beweging. De vraag is tevens de start van het eerste gesprek.

Wanneer je het niet fijn vindt deze ‘journey’ online te maken dan kijken we samen naar een vorm die voor jou wel passend of haalbaar is.

De ‘journey’ en de startvraag die er uit voortkomt vormen de basis voor de gesprekken waarin specifieke inhoud verder uitgediept wordt door de gebeurtenissen en ervaringen in de context van jouw levensverhaal te plaatsen. Om een en ander steeds te laten bezinken en de verkregen inzichten hun werk te laten doen is enige ruimte tussen de verschillende gesprekken aan te raden. Evenals een follow-up gesprek dat enkele maanden na afronding van het traject plaatsvindt. Dit stemmen we in overleg met elkaar af.

Kernthema’s, rode draden en dat wat voor jou van werkelijke waarde is worden zichtbaar. Je komt je eigen zin en betekenis op het spoor. Je weet weer wat je te doen staat en welke keuzes je gaat maken.

Voor wie?
‘Je levensloop als antwoord’ kan voor eenieder zinvol zijn die op zoek is naar concrete richting,
betekenis en zingeving en kan voor elke levensfase van toepassing zijn;

Specifieker? Voor de mens;
-die rond het pensioen zit
-die in een ziekteproces zit en nieuwe richting wil bepalen
-die op de een of andere manier op een kruispunt staat
-die kabbelende onvrede ervaart in het dagdaaglijkse bestaan
-die ‘gewoon’ eens wil reflecteren, gehoord en bevraagd wil worden

Spreekt dit jou aan? Dan is dit wellicht jouw manier om aan de slag te gaan met vragen uit jouw leven.

Tarief.
Vanwege dit nieuwe aanbod is de aanbiedingsprijs voor dit traject tijdelijk slechts 595,- euro, vrijgesteld van btw.
Inbegrepen;
-de ‘online journey’ of een alternatief.
-6 gesprekken van 75 a 90 minuten en
-een follow up gesprek van 60 minuten 3 maanden na afronding van het traject.

In sommige gevallen kan het traject voor vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking komen.

Bel mij gerust voor meer informatie.

06-54695704