Specifiek aanbod levensloop traject

‘Je levensloop als antwoord’, jouw biografie als medicijn’.

‘Je levensloop als antwoord’ is een beproefde methode van 6 coachingsgesprekken die zingeving concreet maakt.
Sta je op een kruispunt in je leven? Leef je met vragen over hoe het is gelopen in je leven, of vraagt de verbinding met jezelf aandacht?

‘Je levensloop als antwoord’ is een persoonlijk biografisch coachingstraject, ontworpen om je te begeleiden bij het ontdekken van betekenis in alle aspecten van jouw bestaan. Ik wil diepgaand luisteren en met jou meekijken naar wat jou beweegt of tegenhoudt. Mijn aandacht richt zich niet op wat er is misgegaan maar juist op hoe jij ermee bent omgegaan, precies daarin komt jouw unieke eigenheid naar voren. Daarin zitten de antwoorden op jouw vragen die jou weer richting geven.

‘Je levensloop als antwoord’ leidt tot inzichten op de fysieke, sociale, psychische en spirituele lagen van jouw bestaan, waardoor je bewustzijn groeit.
Vaker worden we geleid door drijfveren en patronen die we onbewust hebben overgenomen vanuit onze omgeving. Deze op het spoor komen en verruilen of verrijken met dat waar jij voor staat geeft concrete richting aan jouw toekomst.

Als voorbereiding op de 6 individuele gesprekken nodig ik je uit een ‘online journey’ via de website te maken. Dit is een gestructureerde reis waarin je feiten, gebeurtenissen en ervaringen uit jouw leven op een rij zet en een aantal vragen daarover beantwoord. De ‘journey’ begeleidt jou naar het vormen van een vraag.  Deze vraag zelf brengt jou al in beweging. De vraag is tevens de start van het eerste gesprek.

Wanneer je het niet fijn vindt deze ‘journey’ online te maken dan kijken we samen naar een vorm die voor jou wel passend of haalbaar is.

De ‘journey’ en de startvraag die hieruit voortkomt vormen de basis voor de gesprekken waarin specifieke inhoud verder uitgediept wordt door de gebeurtenissen en ervaringen in de context van jouw levensverhaal te plaatsen. Om een en ander steeds te laten bezinken is enige ruimte tussen de verschillende gesprekken prettig. Dit stemmen we in overleg met elkaar af.

Kernthema’s, rode draden en dat wat voor jou van werkelijke waarde is worden zichtbaar. Je komt je eigen zin en betekenis op het spoor. Je weet weer wat je te doen staat en welke keuzes je gaat maken.

Voor wie?
‘Je levensloop als antwoord’ is geschikt voor diegene die op zoek is naar concrete richting,
betekenis en zingeving en kan voor elke levensfase van toepassing zijn. Het is een cadeau aan jezelf.

Spreekt dit jou aan? Dan is dit wellicht jouw manier om aan de slag te gaan met vragen uit jouw leven.

Optioneel; Over een paar maanden, als je op weg bent met de inzichten die uit dit traject zijn voortgekomen, kan een opvolg gesprek zinvol zijn

Tarief.
De prijs voor deze module is 595,- euro vrijgesteld van Btw. Inbegrepen; de ‘online journey’ of een alternatief.  6 gesprekken van 75 a 90 minuten.
Dit traject kan voor vergoeding uit de aanvullende verzekering in aanmerking komen. Bel mij gerust voor meer informatie.

Reviews van mensen die dit traject bij mij doorlopen hebben.

‘Over een periode van het afgelopen half jaar, verdeeld over 6 sessies, heb ik mijn levensloop met Edith uitgewerkt. Ik vond het best spannend om te zien wat daaruit naar voren zou komen. Het was verrassend om te ontdekken welke thema’s er al puzzelend met gebeurtenissen en ervaringen uit mijn leven ‘boven kwamen drijven’. Edith heeft op een betrokken en doortastende manier deze thema’s in mij tot leven gebracht en mij geholpen die op een heldere manier met elkaar te verbinden. Dit levenslooptraject is een aanrader voor iedereen die er voor open staat om verdieping en nieuwe perspectieven in zijn of haar leven te vinden. Niet alleen heeft het me enorm geholpen opnieuw contact te krijgen met wie ik ben, het heeft mijn nieuwe energie gegeven om werk te maken van de dingen in mijn leven die er echt te doen.’

Hein, oktober 2023

‘In onze gesprekken komt er iets in beweging waardoor de kern aangeraakt wordt. Voorafgaand aan het traject wist ik niet dat dit zich kon ontvouwen en had ik zelfs een weerstand om te starten! Ik ervoer namelijk een drempel om naar mijzelf te kijken, ik vond het spannend, maar toch wilde ik het en ik heb er veel voor terug gekregen. Ik heb mijzelf leren kennen, waardoor ik verder kan groeien. Die wens zat al wel in mij maar is hier open gebloeid.

Het heeft mij vanaf het eerste gesprek, op een fijne manier, in beweging gezet’ .

Mireille, oktober 2023

Elk gesprek voelde als een ‘ik ga schatgraven bij Edith’. Ik schreef, met de steeds samenvattende woorden als het ware een leidraad; een plattegrond van mijzelf en mijn functioneren en leerde mijzelf beter kennen.