Cyclus Stembevrijding & Circle Songs

8 bijeenkomsten van 2 uur,  voor startdata zie agenda of berichten zie agenda.

Locatie en kosten kunnen variëren afhankelijk van locatie.

Ik ontmoet veel mensen die graag meer met hun stem willen doen maar zich ervan laten weerhouden omdat ze het koppelen aan een wekelijkse activiteit bij een koor of een ensemble waar je dan speciale vaardigheden moet hebben. Zingen wordt al gauw geassocieerd met van alles moeten kunnen, zoals noten moeten lezen, toon moeten kunnen houden, tijd moeten hebben om te oefenen, teksten moeten onthouden, vastzitten aan een wekelijkse activiteit, etc etc..

Om deel te nemen aan een koor of ensemble is dat deels ook waar. Er is echter meer te doen met de stem dan alleen zingen bij een koor. Stembevrijding is ruimte geven aan je stem op heel verschillende manieren. Daarom gebruik ik ook liever het woord klinken dan zingen. “Klinken” heeft geen vaste vorm. Klinken ontstaat in het hier en nu en dan laat je het weer los.  Klinken is alles wat zich nu via je stem aandient. Streven is om in dit klinken met aandacht te kunnen zijn en te kunnen stromen.
Om er werkelijk met aandacht in te kunnen zijn, is misschien wel iets nodig, maar daar komen we al doende wel achter.

Stembevrijding is een voortdurende ontdekkingsreis met veel improvisatie en speelse elementen.
Stembevrijding is ontladend, verbindend, inspirerend, vitaliserend en, het woord zegt het al, bevrijdend.
Je ontmoet jezelf in de klank, je maakt kennis met andere klanken, je ont-dekt door te klinken.

Wat kun je verwachten.
Ik creëer een bedding, en nodig je uit. Ik heb een fijne en akoestisch passende ruimte gevonden voor deze activiteit. We werken in een groep van 8 (max 12)  personen. Door de energie en de stimulans die uitgaat van het klinken in een groep, vormen we ook elkaars bedding waarin wij ons kunnen “tonen”.

De rode draad door de hele cyclus wordt geweven door op een speelse manier de bevrijdende mogelijkheden te ervaren van het gebruik van je stem en uiting te geven aan wat in jou beweegt in al zijn verschijningsvormen.
Elke bijeenkomst beginnen we met het opwarmen van lichaam en stem. Gevolgd door het stembevrijdende deel waarin jij middels aanwijzingen en oefeningen op ontdekkingsreis gaat met je eigen klank. Wat beweegt (in) jou en  wat wil zich laten horen. Vervolgens is er een deel waarin we improviseren en ontdekken met elkaar. We ronden de bijeenkomst af met een vorm van samenklank of samenzang.

In de programma opbouw van deze 8 bijeenkomsten stem ik mij (ook) af op de individuele deelnemers. Het is gebleken effectief te zijn om, gaandeweg de cyclus, met iedere deelnemer een individuele afspraak in te plannen van een half uur om specifiek aandacht te geven stemklank en individuele vragen. Uitgangspunt in de cyclus is zo min mogelijk spreken, zoveel mogelijk vertalen in klank door te klinken.  Natuurlijk zijn woorden soms nodig en behulpzaam. Het is echter niet bedoeld als praat of deel groep. * zie onder. We klinken door contact te maken met onszelf en de ander.

Aspecten die aan bod komen zijn:
Jij èn je lichaam als instrument.
Ontladen, ontdekken, bevrijden, verfijnen!
De energie, kwaliteit en kracht van jou klank.
Contact en ontmoeting in de klank, hoe doe je dat?
Oefeningen om mee af te stemmen en mee in te stemmen.
Verlangen en verdieping in wat je wilt overbrengen.
Speelse luister en concentratie oefeningen.
Je open stellen voor je binnen en buitenwereld.
Aanwezig leren zijn en spelen met diverse improvisatievormen en circle songs.
Specifieke oefening volgens beproefde methode om stemkwaliteit te verbeteren/onderhouden.

Voor wie?

Iedereen die dit aanspreekt en graag wil klinken is welkom. Er zijn geen specifieke zang of muziek vaardigheden vereist. (zie ook introductieworkshop beschrijving)

Data en tijd cyclus Stembevrijding van Soulsoundings: 
De cyclus omvat 8 bijeenkomsten van 2 uur (incl thee pauze)

Zie de agenda op deze site voor de data van de Stembevrijdingscyclus.

Kosten:  € 195,- voor de hele cyclus van 8 bijeenkomsten, incl materiaal voor stemoefening en een individuele afspraak van 20 minuten, voorafgaand aan een van de avonden.

Locatie voormalig klooster en nu ‘New Loreto’ in Simpelveld.

Voor aanmelden en betaling: ga naar praktische info

Plaats cyclus stembevrijding:
Gaspeldoorn 18
6226 WR Maastricht
**Andere locaties. Zie onder.

Locatie voor incidentele workshops met grotere groepen
Buurthuis De Soos van Buurtcentrum Sint Pieter
Pastoor Kribsweg 14a
6212 BT Maastricht
Gratis parkeergelegenheid is dichtbij. Bij aanmelding per mail ontvang je meer informatie hierover.
Contact over de locatie loopt niet via het buurthuis, maar via mij.

Nieuw: Locatie ‘New Loreto’, Klooster in transformatie.
Kloosterstraat 68
6369 AE Simpelveld

**Introductie workshops en de cyclus kunnen ook elders gegeven worden