Cyclus Stembevrijding & Circle songs gaat van start op 18 januari 2024 in ‘New Loreto’ te Simpelveld.

8 bijeenkomsten van 2 uur in ‘New Loreto”. Voormalig klooster dat steeds meer getransformeerd wordt tot kuuroord voor de ziel.
zie agenda

Ik ontmoet veel mensen die graag meer met hun stem willen doen maar zich ervan laten weerhouden omdat ze het koppelen aan een wekelijkse activiteit bij een koor of een ensemble waar je dan speciale vaardigheden moet hebben. Zingen wordt al gauw geassocieerd met van alles moeten kunnen, zoals noten moeten lezen, toon moeten kunnen houden, tijd moeten hebben om te oefenen, teksten moeten onthouden, vastzitten aan een wekelijkse activiteit, etc etc..

Om deel te nemen aan een koor of ensemble is dat deels ook waar. Er is echter meer te doen met de stem dan alleen zingen bij een koor. Stembevrijding is ruimte geven aan je stem op heel verschillende manieren. Daarom gebruik ik ook liever het woord klinken dan zingen. “Klinken” heeft geen vaste vorm. Klinken ontstaat in het hier en nu en dan laat je het weer los.  Klinken is alles wat zich nu via je stem aandient. Streven is om in dit klinken met aandacht te kunnen zijn en te kunnen stromen.
Om er werkelijk met aandacht in te kunnen zijn, is misschien wel iets nodig, maar daar komen we al doende wel achter.

Stembevrijding is een voortdurende ontdekkingsreis met veel improvisatie en speelse elementen.
Stembevrijding is ontladend, verbindend, inspirerend, vitaliserend en, het woord zegt het al, bevrijdend.
Je ontmoet jezelf in de klank, je maakt kennis met andere klanken, je ont-dekt door te klinken.

Wat kun je verwachten.
Ik creëer een bedding, en nodig je uit in een fijne en akoestisch passende ruimte. We werken in een groep van 8 – 12 personen. Door de energie en de stimulans die uitgaat van het klinken in een groep, vormen we ook elkaars bedding waarin wij ons kunnen “tonen”.

De rode draad door de hele cyclus wordt geweven door op een speelse manier de bevrijdende mogelijkheden te ervaren van het gebruik van je stem en uiting te geven aan wat in jou beweegt in al zijn verschijningsvormen.
Elke bijeenkomst beginnen we met het opwarmen van lichaam en stem. Gevolgd door het stembevrijdende deel waarin jij middels aanwijzingen en oefeningen op ontdekkingsreis gaat met je eigen klank. Wat beweegt (in) jou en wat wil zich laten horen. Vervolgens is er een deel waarin we improviseren en ontdekken met elkaar. We ronden de bijeenkomst af met een vorm van samenklank of samenzang.

In de programma opbouw van deze 8 bijeenkomsten stem ik mij (ook) af op de individuele deelnemers. Soms is het zinvol als extra ondersteuning om specifiek individueel aandacht te geven aan stemklank en individuele vragen. Deze vraag kan van beide kanten als wens geuit worden en tot een korte afspraak voorafgaand aan de bijeenkomst leiden. Streven is in de cyclus is zo min mogelijk spreken, zoveel mogelijk vertalen in klank door te klinken.  Natuurlijk zijn woorden soms nodig en behulpzaam. Het is echter niet bedoeld als praat of deel groep. * zie onder. We verbinden ons met onszelf en de ander door te klinken en te zingen.

 

Aspecten die aan bod komen zijn:
Jij èn je lichaam als instrument.
Ontladen, ontdekken, bevrijden, verfijnen!
De energie, kwaliteit en kracht van jou klank.
Contact en ontmoeting in de klank, hoe doe je dat?
Oefeningen om mee af te stemmen en mee in te stemmen.
Verlangen en verdieping in wat je wilt overbrengen.
Speelse luister en concentratie oefeningen.
Kracht en kwetsbaarheid in de klank.
Je open stellen voor je binnen en buitenwereld.
Aanwezig leren zijn en spelen met diverse improvisatievormen en circle songs.
Specifieke stemtraining volgens een beproefde methode die de stemkwaliteit verbeterd.

Voor wie?

Iedereen die dit aanspreekt  kan deelnemen, mannen en vrouwen. Er zijn geen specifieke zang of muziek vaardigheden vereist. (zie ook introductieworkshop beschrijving)

Data en tijd:
De cyclus omvat 8 bijeenkomsten van 2 uur *(incl thee pauze)
Zie de agenda op deze site voor de data van de Stembevrijdingscyclus.
Tijd: 19.30-21.30

Kosten:  Welkomstprijs voor New Loreto € 155,- voor de hele cyclus van 8 bijeenkomsten, incl materiaal voor stemtraining.

Voor aanmelden en betaling: ga naar praktische info

Plaats cyclus stembevrijding & Circle Songs voor ‘New Loreto”:

Kloosterstraat 68
6369 EA Simpelveld

Precieze ingang van het Klooster bij de start van de cyclus kan afwijken van het bovenstaande adres.

Na aanmelding wordt je via de mail van verdere informatie voorzien.

 

*Indien er door de ervaringen iets geraakt wordt wat meer aandacht behoeft bestaat de mogelijkheid voor een individuele afspraak om iets verder te kijken en om te zien hoe deze ervaring weer te integreren in de bijeenkomsten zelf.

***Introductie workshops en de cyclus kan ook elders gegeven worden.

 

 

1 thoughts on “Cyclus Stembevrijding & Circle songs gaat van start op 18 januari 2024 in ‘New Loreto’ te Simpelveld.

Reageren is niet (meer) mogelijk.